Získat 2,7 milionu pro své děti není
žádná nedosažitelná fantazie,
ale reálný program hnutí SPD

Pokud bude mít Vaše rodina tři děti, naše návrhy zákonů Vám přinesou navýšení daňových odpočtů na děti hned čtyřikrát. Fakticky to bude pro většinu z Vás znamenat nulovou daň z příjmu fyzické osoby u jednoho z rodičů. Limit navýšeného odpočtu u průměrného platu je cca 107 tis. korun ročně.
Pokud se staráte o děti ve věku 18 – 26 let podle délky jejich studia, jde celkově o zajímavou sumu, která Vám zůstane v peněžence a stát Vám ji na dani nevezme. Pokud k tomu přičtete manželskou půjčku 800 tisíc korun, získáte celkovou propagovanou částku pohromadě. Pokud máte méně, než tři děti, i pro Vás platí získání manželské půjčky a daňové odpočty Vám chceme zvýšit na dvojnásobek.

Jde o zásadní zlepšení sociálních podmínek pro pracující rodiny s dětmi. Děti jsou budoucnost národa.

Kde na naše návrhy vezmeme peníze?

Hnutí SPD podalo návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi. Cílem je bránit zneužívání sociálních dávek. Sebereme je lidem, kteří nectí právo a povinnosti. Odmítáme zbytečný nákup vrtulníků z USA. Každý stojí více než miliardu a odmítáme další nákupy zbytečných zbraní pro zahraniční expedice armády.

Hnutí SPD bude prosazovat ukončení podpory solárních baronů. Stojí nás ročně desítky miliard. Prosazujeme stop stav na náklady státní správy. Stát musí šetřit na své byrokracii. Odmítáme inkluzi ve školství, která ročně stojí 6 miliard. Donutíme reinvestovat nadnárodní korporace, které z naší země vyvádí ročně na 300 miliard korun. Odmítáme klimatické šílenství EU, které nás bude do roku 2050 stát každoročně stovky miliard.

Sečteno a podrženo, naše země peníze má.
Problém je ten, že neslouží lidem, kteří zde žijí a perspektiva českých pracujících rodin nikoho nezajímá. Podstatný je zisk nadnárodních korporací a zájmy Bruselu fakticky likvidující národní státy.

Manželské půjčky

Podmínky pro spokojený život rodin musí výrazně podpořit stát, aby založení rodiny nebylo spíše trestem než radostí, aby neznamenalo masivní sociální a ekonomický propad, jako je tomu v mnoha případech právě dnes. Navrhujeme návrat k osvědčenému způsobu podpory pracujících mladých rodin.

  • Manželské půjčky až do výše 800 tisíc korun
  • Manželské půjčky nebudou limitovány věkem žadatelů
  • Výrazné odpisy z manželských půjček za výchovu dětí

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

SPD předkládá do legislativního procesu tzv. derogační novelu – zákon, který by zrušil stávající právní normu, zákonné opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisů a novelizací. Zlevníme pořízení bytu, nebo domu pro mladé rodiny.

  • Prosazujeme zrušení daně z nabytí nemovitosti
  • Občané nebudou platit žádnou daň z nabytí nemovitosti
  • Za nákup nemovitosti občané platit daně nebudou

Slevy na dani

Navrhneme formou novely zákona o dani z příjmu významné zvýšení daňových slev (odpočtů) na děti. Pracující rodiče s jedním dítětem si polepší ročně o více jak 15 tisíc korun, rodina s dvěma dětmi o více jak 30 tisíc korun a se třemi dětmi získají více než 100 tisíc korun. Výrazně navýšíme i daňovou slevu na manželku nebo manžela.

  • Navrhujeme výrazné slevy na daních pro rodiny v řádu tisíců korun
  • Mít děti se rodinám vyplatí
  • Podpoříme rodiny pečující o děti

Rodina je základní společenská a sociální jednotka státu

Musí být na prvním místě efektivní podpory. Pracovat, mít rodinu a děti se musí vyplatit. Stát zde musí říct jasné a pevné slovo. Je nutné přejít od podpory osob parazitujících na sociálním systému k podpoře pracujících rodin s dětmi. To je jediná budoucnost naší země. Přestaňme jim brát peníze na daních, podpořme je výhodnými půjčkami a dejme jim šanci vlastní aktivitou získat bydlení. Zároveň podpořme obce a města v péči o seniory, nejstarší rodinnou generaci. Senioři nesmí mít pocit, že je společnost opustila.

Podpoříme obnovení podpory družstevního bydlení a výstavbu obecních bytů pro seniory.
To je dobrý start pro mladé a jistota pro starší.

Připravíme návrh zákona o podpoře družstevního bydlení pro mladé rodiny. Bytová družstva budou podporována bezúplatným poskytnutím pozemků a výhodnými úvěry s možností využití manželských půjček. Zvýšíme dotační podporu měst a obcí na výstavbu obecních bytů s přednostním určením pro seniory.