Slevy na dani na děti

Navrhneme formou novely zákona o dani z příjmu významné zvýšení daňových slev (odpočtů) na děti.

U 1. A 2. dítěte v rodině současné nastavení slev oproti současnému stavu významně zvýšíme: u 1. dítěte na dvojnásobek –  na 30 408 Kč ročně (u 1. dítěte se zdravotním postižením ZTP/P na 60 816 Kč ročně).

Cílem tohoto opatření je jednoznačně významné zvýšení disponibilního čistého příjmu pro pracující rodiče a jejich rodiny, zvýšení motivace pro zakládání rodin, a to i s více dětmi – a v neposlední řadě taktéž snaha o to, aby pracující rodiny nebyly nuceny, často velmi ponižujícím a složitým způsobem žádat o dávky státní sociální podpory či dávky pomoci v hmotné nouze proto, aby zabezpečily základní životní potřeby pro sebe a své děti.

Výpočet nové čisté mzdy po zavedení našeho opatření

Občan pečující o 1 dítě

Hrubá mzda ve výši minimální mzdy 14 600 Kč měsíčně, čistá mzda aktuálně 13 391 Kč

U občana, který pečuje o 1 dítě a nyní pobírá hrubou mzdu ve výši minimální mzdy, tzn. 14 600 Kč měsíčně, činí jeho čistá měsíční mzda aktuálně 13 391 Kč.

Po zavedení našich opatření v oblasti slev na dani z příjmu bude jeho čistý měsíční příjem činit 14 658 Kč – tzn., že díky vyššímu obdrženému daňovému bonusu bude (o 58 Kč) vyšší než jeho hrubá mzda.

Občan pečující o 1 dítě

Hrubá mzda ve výši 30 000 Kč měsíčně, čistá mzda aktuálně 24 007 Kč

U občana, který pečuje o 1 dítě a nyní pobírá hrubou mzdu ve výši 30 000 Kč měsíčně, činí jeho čistá měsíční mzda aktuálně 24 007 Kč.

Po zavedení tohoto našeho opatření bude jeho čistá měsíční mzda činit 25 274 Kč.

Tj. čistý příjem každého občana, který pečuje o 1 dítě bude – oproti současné situaci – vyšší o 15 204 Kč ročně.

U 2. dítěte tuto slevu navýšíme na 2 násobek, tj. na 38 808 Kč ročně (u 2. dítěte se zdravotním postižením ZTP/P daňovou slevu navýšíme na 77 616 Kč ročně).

Občan pečující o 2 děti

Hrubá mzda ve výši minimální mzdy 20 000 Kč měsíčně, čistá mzda aktuálně 18 734 Kč

U občana, který pečuje o 2 děti a nyní pobírá hrubou mzdu ve výši 20 000 Kč měsíčně, činí jeho čistá měsíční mzda aktuálně 18 734 Kč.

Po zavedení tohoto našeho opatření bude jeho čistá měsíční mzda činit 21 618 Kč – tzn., že obdrží od finančního úřadu tzv. daňový bonus ve výši 1 618 Kč měsíčně.

Občan pečující o 2 děti

Hrubá mzda ve výši 30 000 Kč měsíčně, čistá mzda aktuálně 25 624 Kč

U občana, který pečuje o 2 děti a nyní pobírá hrubou mzdu ve výši 30 000 Kč měsíčně, činí jeho čistá měsíční mzda aktuálně 25 624 Kč.

Po zavedení tohoto našeho opatření bude jeho čistá měsíční mzda činit 28 508 Kč.

Tj. čistý příjem každého občana, který pečuje o 2 děti bude – oproti současné situaci – vyšší o 34 608 Kč ročně.

Daňová sleva na 3. dítě (a každé další) dítě bude navýšena na čtyřnásobek, tzn. na 96 816 Kč ročně (u 3. – a každého dalšího – dítěte se zdravotním postižením ZTP/P daňovou slevu navýšíme na 120 000 Kč ročně).

Občan pečující o 3 děti

Hrubá mzda ve výši minimální mzdy 25 000 Kč měsíčně, čistá mzda aktuálně 24 196 Kč

U občana, který pečuje o 3 děti a nyní pobírá hrubou mzdu ve výši 25 000 Kč měsíčně, činí jeho čistá měsíční mzda aktuálně 24 196 Kč.

Po zavedení tohoto našeho opatření bude jeho čistá měsíční mzda činit 33 131 Kč – tzn., že obdrží od finančního úřadu tzv. daňový bonus ve výši 8 131 Kč měsíčně.

Tj. čistý příjem každého občana, který pečuje o 3 děti bude – oproti současné situaci – vyšší o 107 220 Kč ročně.

Daňová sleva na manželku nebo manžela

Navýšíme i daňovou slevu na manželku nebo manžela, pokud jsou jejich vlastní roční příjmy max. 68 000 Kč., z 24 840 Kč na 49 680 Kč ročně, u osob s průkazem ZTP/P navýšíme tuto slevu na 99 360 Kč ročně.

Aby bylo toto opatření dostatečně využitelné a mělo odpovídající efekt, současně navýšíme na dvojnásobek, na 120 600 Kč maximální roční výši uplatnitelného daňového bonusu.

A také chceme zrušit některá zákonná omezení v přístupu plátců daně z příjmu k daňovému bonusu – tak, aby už zde překážkou nebyla např. nízká výše celkového ročního příjmu, anebo typ podnikání. Nechceme, a nebudeme, nikoho diskriminovat! Všichni poctiví pracující rodiče, ať už zaměstnanci, živnostníci  či podnikatelé, musí mít v oblasti daňového zvýhodnění na děti rovné podmínky!

Manželské půjčky

Slevy na daně na děti

dozvědět se více