Manželské půjčky

Manželská půjčka je jedním ze základních stavebních kamenů programu SPD pro naše rodiny. Do určité míry, proč to nepřiznat, jsme se inspirovali i u našich středoevropských sousedů – Slováků, Poláků a Maďarů, kde už mnohá prorodinná opatření velmi dobře fungují.

Využití manželské půjčky může mladým lidem usnadnit i získání hypotéčního úvěru na bydlení.

Známé úsloví říká, že rodina je základ státu. Může to znít jako klišé či fráze, ale skrývá se za tím hluboká pravda. Soudržná a fungující vícegenerační rodina je nenahraditelnou základní konstituční jednotkou společnosti a naše děti jsou její budoucností. Bez fungujících a silných rodin jako společnost a stát dlouhodobě nepřežijeme.

A – kromě jiných podstatných náležitostí – potřebuje rodina ke svému fungování a přežití i odpovídající ekonomické podmínky. Jistěže, peníze nejsou vše, ovšem stabilní rodinu a rodinné vztahy nelze budovat v prostředí, kde panuje existenční nejistota, chudoba a sociální tíseň.

Podmínky pro spokojený život rodin musí nastavit a garantovat jednoznačně stát, prostřednictvím svých příslušných orgánů. Musí nastavit takové legislativní a ekonomické podmínky, aby založení rodiny nebylo spíše trestem než radostí, aby neznamenalo masivní sociální a ekonomický propad, jako je tomu v mnoha případech právě dnes.

Proto SPD přichází, kromě jiných návrhů a opatření,
s projektem tzv. manželské půjčky.

Jak získat výhodnout finanční neúčelovou půjčku

Bude možno ji získat po uzavření manželství jako výhodnou finanční neúčelovou půjčku. Půjčka bude podmíněna tím, že alespoň jeden z manželů je plátcem daně z příjmu – ze zaměstnání nebo z podnikání.

Šlo by o úvěr ve výši 800 000 Kč, jehož splácení by se po narození 1. dítěte pozastavilo na dobu odpovídající době čerpání rodičovské dovolené v konkrétní rodině, narodí-li se 2. dítě, splácení půjčky se opět pozastaví na dobu čerpání rodičovské dovolené a polovina jistiny úvěru se odepíše. Pokud se rodičům narodí 3. dítě, povinnost splácet úvěr bude rodině zrušena zcela.

Tento program bude samozřejmě využitelný i pro rodiny, kde bylo již manželství uzavřeno před jejich vstupem v účinnost resp. pro páry, které již mají děti. Pro následné splácení půjček bude použit identický mechanismus s tím, že děti v rodině narozené budou od prvního v pořadí počítány až od okamžiku uzavření smlouvy o půjče.

SPD předkládá do legislativního procesu

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

dozvědět se více